Welcome to my Website!

This is a paragraph! Here's how you make a link: Neocities.


  
  
  ARRAY - FPR LOOP( BUCLE FOR)
  
  
  const int ledPn=13
  
  int durations [] = {200, 200, 200, 600, 600, 600, 200,200,200}; 
  
  void setup(){
  
  
   Serial.begin(9600);
   
   
   for(int i= 0, i < 9, i++){
   
   
   Serial.println(durations[i]); 
    
    
   
   }
   
   delay(1400);
   void loop(){}
  
  

  
  
  ARRAY - FPR LOOP( BUCLE FOR)
  
  const int ledPin=13 
  
  int durations [] = {200, 200, 200, 600, 600, 600, 200,200,200};
  
  void setup(){
   
   pin Mode(ledPin, Output);
   
   }
    void flash(int delayPeriod){
   
   digitalWrite(ledPin,HIGH);
   
   delay(delayPeriod);
   
   digitalWrite(ledPin, LOW);
   
   delay(delayPeriod);
   
   }
   
   
   void loop(){
  
   for(int i= 0, i < 9, i++){ //Si no sabem la longitud podem posar en comptes de 9 el nom de la array.length, en aquest cas duration.length
   //El parametre delay period és un número sencer o un conjunt de números sencer o una array
   //En la funció principal del codi que en altres llenguatges es coneix com main en aquest cas s'anomena loop. Aquest nom en aquest cas es obligatori i és una funció que es repetirà sempre i no es pararà mai, fins que desconecti el microcontrolador.   
  flash(durations[i]);
  //durations[i] significa: durations[0], durations[1], durations[2], durations[3], durations[4], durations[5], durations, [6]durations[7], durations[8].Que vol dir: 200, 200, 200, 600, 600, 600, 200,200,200. Que fem amb aquest números? Doncs els cridem amb la funció flash, per què la funció flash d'un paràmetre, el paràmetre es deia delayperiod, però l'hem substituit per l'array de durations.
  }
   
   delay(1400);
   
  }